Trumpeta sa Anak nga lalaki Nakahimamat Uban sa mga Russian nga mga Abogado Human Nga Gisaad sa Makadaot nga Impormasyon sa Clinton — Ang bag-Ong York Times

Maggie Haberman, Sophia Kishkovsky ug Eric Lipton nakatampo sa pagreport. Si Bennett amot research. Pagkuha sa politika ug sa Washington news updates pinaagi sa Russian nga Abogado, Twitter ug sa Pagkabuntag Briefing newsletter. Donald Trumpeta Jr. niadtong abril. Mr. Trumpeta, ang presidente sa kamagulangan nga anak nga lalaki, gihan-ay sa usa ka miting sa hunyo diha sa bag-Ong York uban sa usa ka Russian nga abogado nga adunay koneksyon ngadto sa mga Kremlin. Donald Trumpeta Jr. niadtong abril. Mr. Trumpeta, ang presidente sa kamagulangan nga anak nga lalaki, gihan-ay sa usa ka miting sa hunyo diha sa bag-Ong York uban