pribado nga kabtangan — Russian nga hubad — Russian nga mga Abogado

III, Nga insidente nga gipangulohan ang Secretary-General sa paghukom sa silot sa mga pagbuto ug sa tanan nga buhat sa kagubot, lakip na ang paggamit sa explosive mga lalang sa mga Siriahanon nga siyudad sa target sa pagpangawat, sa vandalism, pag-atake sa mga lumulupyo sa ilang mga panimalay ug sa ilang mga tindahan, aron sa paghagit ug pagpanghasi kanila ug sa kidnapping sa mga indibidwal alang sa lukat, nga mao ang dayon nga gigamit sa pagsuporta sa mga terorista nga mga kalihokan. Apan sa panahon sa pagtukod, sa Estado Directorate alang sa pagtukod pag-usab ug pag-uswag sa mga ciudad sa