Ang Re-pagkatawo sa Soviet Kriminal nga Balaod didto sa Post-Soviet Russia — Mishina — Russian nga Balaod Journal

Dili sama sa pipila sa uban nga mga Sobyet nga mga Code, ang unang buhat sa mga Bolshevist Kriminal nga balaod dili sa gipakita human sa pre-rebolusyonaryong imperial code. Ang Marxist-Leninist baruganan sa pagkalabaw sa interes sa estado sa ibabaw sa mga interes sa usa ka tawo mao ang gilantaw sa lehislatibo nga lebel ug nahimo nga usa ka sukaranan nga mga baruganan sa Soviet kriminal nga balaod: krimen batok sa estado nga gihimo sa grabe nga mga bata, ug ang silot alang sa mga krimen daghan nga mas bug-at pa kay sa tanan nga uban nga mga krimen. Ang