Russian nga mga Pamilya sa Balaod ug sa Diborsyo

Lang nga gipagawas sa: ang mga Russian nga hubad sa Praktikal nga mga Handbook sa Operasyon sa mga the Hague Convention sa napulog siyam oktubre sa Hurisdiksyon

Magamit nga Balaod.

sa Pagpatuman sa ug sa Kooperasyon sa Pagtahod sa mga Ginikanan sa Responsibilidad ug mga Lakang alang sa Proteksyon sa mga Bata.